>

Mocne wsparciew trudnych chwilach

Pozew o rozwód to bardzo ważny dokument. Uwzględnij w nim:

Przyczyny

Podstawą do orzeczenia rozwodu jest przede wszystkim ustalenie, że między Tobą i Twoim mężem nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Dlatego bardzo ważne jest, aby sąd ustalił czy rzeczywiście istnieją podstawy do rozwodu.

Można wyróżnić co najmniej 20 różnych przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego. Wśród nich są takie, które nie wzbudzają wątpliwości (np. alkoholizm czy agresja), ale również takie, które nie są już tak oczywiście (np. uzależnienie od Internetu i zły stosunek do rodziny współmałżonka). 

Ustalenie czy określona sytuacja może być uznana za przyczynę rozkładu pożycia, a w konsekwencji podstawę do rozwodu nie jest łatwe. Dlatego na etapie przygotowywania pozwu należy możliwie dokładnie i na chłodno przeanalizować swoją sytuację. 

Pomóc w tym może też doświadczony adwokat albo radca prawny. Dzięki temu łatwiej będzie Tobie już w pozwie wskazać najważniejsze okoliczności i dowody.

Podział majątku

Podział majątku małżonków jest często ważną kwestią. Jednak nie zawsze ta sprawa będzie rozpatrywana w postępowaniu rozwodowym. Stanie się tak jeśli przeprowadzenie podziału majątku spowodowałoby nadmierne opóźnienie w postępowaniu.

Niezależnie od kwestii proceduralnych, konieczne jest ustalenie, co wchodzi w skład waszego wspólnego majątku i przedstawienie propozycji podziału. 

Przygotowując plan podziału należy wziąć pod uwagę wiele regulacji prawnych. Wśród najważniejszych jest przepis o uwzględnieniu przez sąd potrzeb dzieci i małżonka, któremu powierzona zostanie władza rodzicielska.

Warto poświęcić czas na dobre przygotowanie planu podziału majątku. Jeśli sądzisz, że możesz mieć problem z samodzielnym przygotowaniem pozwu w tym zakresie możesz skorzystać z pomocy adwokata albo radcy prawnego.

Władza rodzicielska

Dzieci są często największym spoiwem związku. Jeśli jednak rodzice decydują się na rozwód konieczne jest rozstrzygnięcie w zakresie władzy rodzicielskiej i określenie sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Należy przy tym rozróżnić kwestię władzy rodzicielskiej od ustalenia warunków opieki nad dzieckiem.

Dodatkowo ważne jest, aby ustalić w jaki sposób rodzice będą ponosili koszty utrzymania dziecka. 
Rodzice mogą wspólnie zaproponować rozwiązanie, którego zobowiązują się dotrzymywać.

Niezależnie od tego czy propozycja będzie jednomyślna czy też chcesz zaproponować inne rozwiązanie niż Twój mąż, możesz potrzebować pomocy przy jej opracowaniu. Jeśli chciałabyś skorzystać ze wsparcia, najlepiej skontaktuj się
z adwokatem
lub radcą prawnym.

Alimenty

Alimenty to potoczne określenie m.in. na obowiązek przeznaczania środków na utrzymanie i wychowanie dziecka. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od możliwości zarobkowych imajątkowych jednego lub obu rodziców.

Mianem alimentów określa się też dostarczanie środków utrzymania dla żony albo męża, który po rozwodzie znajdzie się w niedostatku albo gdy sytuacja materialna tego małżonka ulegnie pogorszeniu. W tym przypadku należy jednak wziąć pod uwagę winę za rozkład pożycia małżeńskiego, ponieważ od tego sąd uzależni czy obowiązek finansowy zostanie nałożony na drugiego małżonka.

Finansowe zabezpieczenie przyszłości dziecka albo jednego z małżonków może być jednym z najważniejszych celów postępowania rozwodowego. 

Jeśli chcesz poszukać wsparcia w ustaleniu szczegółów najlepiej skontaktuj się z adwokatem lub radcą prawnym.

Ustalenie winy

Sąd może wydać wyrok rozwodowy bez orzekania o winie małżonków, z winy jednego małżonka albo z winy obojga małżonków.

Ustalenie winy należy do sądu, jednak jeśli małżonkowie złożą wspólny wniosek, sąd nie będzie rozpatrywał tej kwestii.

Orzeczenie o winie ma liczne skutki dla małżonka, którego winę stwierdzono, m.in. związane z obowiązkiem alimentacyjnym oraz z możliwą eksmisją ze wspólnego mieszkania.

Dlatego też, jeśli uważasz, że Twój mąż jest winny rozkładu pożycia między wami należy bardzo dokładnie przygotować argumenty i dowody, które je potwierdzą. Warto jednak pamiętać, że także w tym przypadku konieczny jest umiar i właściwe uzasadnienie. 

Jeśli chciałbyś uzyskać wsparcie w tym zakresie, najlepiej skontaktuj się z  adwokatem lub radcą prawnym, który ma doświadczenie w  prowadzeniu postępowań rozwodowych i doradzi tobie jak przygotować pozew.

Wybór sądu

Pozew musi zostać złożony do właściwego sądu okręgowego. Sprawa wydaje się dość prosta, jednak w praktyce, gdy małżonkowie mieszkają w różnych miastach ten wybór nie jest tak oczywisty.

Jeszcze bardziej skomplikowana może być sytuacja, gdy Twój mąż albo Ty mieszkasz poza Polską. Taki rozwód jest możliwy jednak problemem nadal pozostaje wybór sądu, który rozpatrzy pozew. 

Jeśli będziesz miał problem z ustaleniem właściwego sądu – zapytaj adwokata lub radcy prawnego.

Pełnomocnik

Przygotowanie pozwu i prowadzenie postępowania rozwodowego może być trudne pod względem merytorycznym i psychicznym. 

Dlatego coraz więcej osób chce zapewnić sobie pewien komfort i korzysta z pomocy pełnomocnika, najczęściej adwokata lub radcy prawnego.

Doświadczenie oraz znajomość przepisów i procedur to główne atuty jakie ma  profesjonalny pełnomocnik.
Jest on po to, aby bronić Twoich interesów i dążyć do pozytywnego rozwiązania problemu.

Jeśli nie znasz żadnego adwokata lub radcy prawnego, możesz poszukać w Internecie albo skontaktować się ze mną.