>

Mocne wsparciew trudnych chwilach

Jak się przygotować do rozwodu?

Jak się przygotować do rozwodu?

Liczba par, które decydują się na zakończenie związku małżeńskiego w naszym kraju systematycznie rośnie. Decyzja o rozwodzie z pewnością nie należy do łatwych - zwłaszcza, jeśli rozwodząca się para ma dzieci. Osobom, które zdecydowały się na rozstanie na pewno przyda się kilka wskazówek jak się przygotować do rozwodu. 

 

Dokumenty

Przygotowując się do rozwodu musisz zgromadzić podstawowe dokumenty, których wymaga prawo. Do pozwu należy dołączyć między innymi odpis aktu małżeństwa (otrzymamy go w lokalnym Urzędzie Stanu Cywilnego). Jeżeli mamy dzieci, musimy także dołączyć odpisy aktów ich urodzenia. W sprawach rozwodowych małżonków, którzy mają dzieci lub żądają alimentów na siebie, do pozwu rozwodowego musimy również dołączyć zaświadczenie od pracodawcy o wysokości uzyskiwanych dochodów lub formularz PIT za rok poprzedzający złożenie pozwu.

 

Pozew

Najważniejsza kwestia to dobre przygotowanie pozwu rozwodowego. Pozew możemy przygotować sami, ale lepiej jest powierzyć to zadanie adwokatowi. Adwokat rozwodowy może nie tylko pomóc nam w napisaniu pozwu, ale także reprezentować nas przed sądem w czasie postępowania rozwodowego. Przygotowując się do sprawy rozwodowej, warto wcześniej spisać argumenty, które udowodnią, że rzeczywiście nastąpił całkowity rozpad pożycia małżeńskiego. Trzeba też zdecydować, czy rozwód ma nastąpić  z orzeczeniem o winie, czy też nie.

 

Żądania dodatkowe

Oprócz samego orzeczenia rozwodu, sąd będzie musiał rozstrzygnąć w wyroku inne kwestie dodatkowe. W małżeństwach posiadających dzieci trzeba rozstrzygnąć, komu po rozwodzie będzie przysługiwała władza rodzicielska, z kim będą mieszkały dzieci i jakie alimenty należy im przyznać. Na żądanie sąd ureguluje także kontakty z dziećmi. Jedną z istotnych kwestii jest podział majątku wspólnego po rozwodzie, czyli majątki, który małżonkowie nabyli w czasie trwania małżeństwa. Jeśli po rozwodzie małżonkowie będą nadal zamieszkiwali w jednym mieszkaniu, wyrok powinien określać w jaki sposób będą z tego mieszkania wspólnie korzystać. Należy te wszystkie kwestie przemyśleć przed rozpoczęciem sprawy. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w innych artykułach poradnika.

 

Sprawa rozwodowa

Sprawa rozwodowa może zakończyć się już na pierwszej rozprawie. Dzieje się tak jednak bardzo rzadko zwłaszcza, jeśli rozwodząca się para ma małoletnie dzieci. Warto pamiętać, że nie zawsze sąd podejmuje decyzję o rozwiązaniu małżeństwa. Do takiej sytuacji może dojść na przykład wtedy, kiedy zdaniem sądu na rozwodzie ucierpią małoletnie dzieci. Może też okazać się w trakcie postępowania rozwodowego, że istnieją szanse na uratowanie małżeństwa. Wtedy także rozwód nie zostanie orzeczony.