>

Mocne wsparciew trudnych chwilach

Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Sądy w przeświadczeniu wielu osób kojarzą się negatywnie. Osoby oczekujące pod salami rozpraw na swoją kolej często wyglądają na zdenerwowane. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest niepewność. Sytuacje nowe i nieznane wywołują niepokój. Czy rzeczywiście jest się czego bać? Jak wygląda sprawa rozwodowa? Czego możemy się spodziewać?

 

Sam przebieg całego procesu w sprawie o rozwód został opisany tutaj. W tym artykule skupimy się na przebiegu samej rozprawy sądowej. Postaram się opisać krok po kroku jak wygląda sprawa rozwodowa, tak abyś mogła ją sobie wyobrazić i przygotować się do niej jak najlepiej.

 

Niezależnie od tego, kto zainicjował proces sąd zawiadomi Cię o terminie rozprawy pisemnie. Warto przyjść wcześniej, odszukać właściwą salę i poczekać na Twoją kolej. Koniecznym jest zabranie dowodu osobistego. Kiedy Twoja sprawa zostanie wywołana, możesz wejść na salę rozpraw.

 

Jeśli to Ty wniosłaś pozew, powinnaś usiąść po prawej stronie stołu sędziowskiego, patrząc z perspektywy sędziego; jeśli jesteś pozwaną – po lewej. Sąd sprawdzi obecność – jeśli wszyscy wezwani stawili się na wezwanie przystąpi do dalszych czynności.

 

W pierwszej kolejności sąd pyta strony o ich stanowiska w sprawie – czy są takie jak w pismach procesowych czy też uległy zmianie. Każda ze stron musi złożyć oświadczenie w tym zakresie oraz dodatkowo ustosunkować się do żądań przeciwnika . Jeśli w sprawie reprezentuje Cię adwokat, on zajmie się wszystkim. Jeśli nie, musisz zrobić to sama. Warto przygotować się do tego w domu.

 

Następnie będzie prowadzone postępowanie dowodowe, które jest uzależnione od wniosków stron. To strony decydują, jakie dowody chcą zaprezentować na rozprawie na poparcie swoich twierdzeń. Najczęściej obejmuje ono przesłuchanie świadków, zapoznanie się z dokumentami, odtworzenie filmów lub nagrań oraz przesłuchanie stron. Może to odbyć się na jednej lub kilku rozprawach. W czasie przesłuchań sąd, strony i ich pełnomocnicy zadają pytania świadkom i stronom.

 

W toku sprawy sąd może zwracać się do stron o zajęcie stanowiska w określonych kwestiach, o ustosunkowanie się do twierdzeń przeciwnika czy też do składania oświadczeń. Pamiętaj, żeby zachować powagę sądu – proś o udzielenie Ci głosu i wstań, kiedy zwracasz się do sądu. Częstym błędem jest zawracanie się do sądu „proszę pani/pana”. Zamiast tego mów „wysoki sądzie”.

 

Co jeszcze możemy napisać o tym, jak wygląda sprawa rozwodowa? Na pewno nie wygląda tak strasznie, jak ją sobie wyobrażasz. Pamiętaj o podstawowych zasadach podanych wyżej. Jeśli czegoś zapomnisz, nie panikuj. Sąd pouczy Cię gdzie usiąść albo jak zwracać się do sądu. Nie pomoże Ci jednak w określeniu Twoich żądań czy ustosunkowaniu się do żądań przeciwnika. Tutaj będziesz zdana na siebie. Mam jednak nadzieję, że ten artykuł choć trochę przybliży Ci przebieg rozprawy sądowej i poczujesz się pewniej. Powodzenia.

 

Autorem artykułu „Jak wygląda sprawa rozwodowa?” jest adwokat Jerzy Chojka.