>

Mocne wsparciew trudnych chwilach

Pozew o rozwód bez orzekania i z orzekaniem o winie

Pozew o rozwód bez orzekania i z orzekaniem o winie

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Bardzo często w rozmowach czy też wertując strony internetowe możemy spotkać się z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi tego, jak należy przygotować pozew o rozwód bez orzekania o winie, a jak pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie. Na licznych forach internauci prześcigają się w udzielaniu sobie porad, a wśród nich prym wiodą szczególnie ci z nich, który mają już za sobą postępowanie rozwodowe. Niestety duża część internetowych poradników wprowadza w błąd i nie pomaga w rozwiązaniu problemów, a często też rodzi kolejne wątpliwości. Z tego powodu warto pochylić się nad tym zagadnieniem.

 

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z przepisem art. 57 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.) [dalej: kro] na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie, czyli pominie tę kwestię. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Wynika z tego jednoznacznie, że to małżonkowie decydują o tym, czy koniecznym będzie ustalanie winy w procesie.

 

Małżonek, który zdecyduje się na wniesienie pozwu musi podjąć decyzję w tym zakresie. Jeśli zdecyduje, że wniesie pozew o rozwód bez orzekania o winie, powinien to wyartykułować w swoim żądaniu. Zwykle sprowadza się to do formuły:

 

W imieniu własnym wnoszę o rozwiązanie związku małżeńskiego Anny Kowalskiej z domu Nowak i Mariusza Kowalskiego, zawartego w dniu …….. roku, zapisanego w księdze małżeństw Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie za nr …… przez rozwód bez orzekania o winie

 

Tak sformułowane żądanie nie pozostawi cienia wątpliwości co do intencji autora i jeśli strona pozwana także wyrazi wolę rozwodu bez orzekania o winie, to sąd zgodnie z zasadą powołaną powyżej nie będzie o winie orzekał.

 

Pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie

Alternatywnym rozwiązaniem jest pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie, a precyzyjniej – zawierający żądanie orzeczenia o winie. W takiej sytuacji strona powodowa powinna dodatkowo wskazać, kto w jej przekonaniu ponosi winę za rozpad małżeństwa. Najczęściej wskazuje się jako winnego drugiego małżonka albo winę obu stron. Jeśli masz wątpliwości co do tego, kto zawinił albo też jak to udowodnić, skonsultuj się z adwokatem.

 

Żądanie pozwu rozwodowego z orzeczeniem o winie można sformułować w następujący sposób:

 

W imieniu własnym wnoszę o rozwiązanie związku małżeńskiego Anny Kowalskiej z domu Nowak i Mariusza Kowalskiego, zawartego w dniu …….. roku, zapisanego w księdze małżeństw Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie za nr …… przez rozwód z wyłącznej winy pozwanego

 

Co jeszcze różni pozew o rozwód bez orzekania o winie i pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie? Absolutnie nic. W obu przypadkach osoba wnosząca pozew powinna odnieść się do kwestii władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dzieci, alimentów, kontaktów z dzieckiem czy kwestii korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie.

 

Choć w Internecie można znaleźć bardzo dużo darmowych wzorów pozwów rozwodowych, warto zastanowić się na spokojnie, czy działanie na własną rękę jest najlepszym możliwym rozwiązaniem. Skorzystanie z usług fachowego pełnomocnika znającego problematykę rozwodów daje gwarancję, że nic nas nie zaskoczy w toku sprawy, a nasze interesy będą prawidłowo zabezpieczone i reprezentowane.

 

Autorem artykułu „Pozew o rozwód bez orzekania o winie a pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie – podobieństwa i różnice.” jest adwokat Jerzy Chojka.