>

Mocne wsparciew trudnych chwilach

Szybki i bezproblemowy podział majątku? To możliwe! Poznaj jak możesz to rozwiązać

Szybki i bezproblemowy podział majątku? To możliwe! Poznaj jak możesz to rozwiązać

Rozwód to tylko początek postępowania sądowego, które Cię czeka. Na zakończenie Twojego związku małżeńskiego należy również rozwiązać sprawy związane z alimentami, przyznaniem opieki rodzicielskiej, a także z podziałem majątku wspólnego. Rzadkością są sytuacje kiedy małżonkowie w zgodzie rozwiązują swoje problemy. W większości przypadków nieuniknione jest rozpoczęcie postępowania sądowego. W takich sytuacjach pomoc specjalisty od spraw rodzinnych jest niezbędna.

 

Szybki i bezproblemowy podział majątku? To możliwe! Poznaj jak możesz to rozwiązać

 

Umowny podział majątku to szansa na uniknięcie rozprawy sądowej

 

Sądowy podział majątku jest możliwy dopiero po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. Jako majątek wspólny uznaje się wszystko to co zostało nabyte w czasie trwania wspólnoty ustawowej. Majątek osobisty, czyli to co mąż i żona nabyli przed zawarciem związku małżeńskiego, nie podlega podziałowi. Rozliczeniu poddawane są tylko nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny i odwrotnie. Do wyboru są możliwe dwa sposoby na podział majątku wspólnego. Pierwszy sposób polega na umownym podziale majątku. Warto zaznaczyć, że możliwy jest tylko w sytuacji kiedy małżonkowie są w stanie dojść porozumienia. Umowa może zostać sporządzona w dowolnej formie, jeśli jednak do dzielonego majątku wchodzi np. nieruchomość, to koniecznym jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.

 

Nie widzisz szansy na dojście do porozumienia ze swoim mężem? Skorzystaj z pomocy specjalisty

 

Znacznie częściej dochodzi do sytuacji, kiedy małżonkowie nie potrafią się dogadać w kwestii majątku. Wtedy nieunikniony jest podział majątku na drodze sądowej. Prawidłowo przygotowany wniosek należy złożyć do sądu rejonowego. Z reguły majątek jest dzielony po połowie. Co w sytuacji kiedy jeden z małżonków znacznie bardziej przyczynił się do budowania wspólnego majątku? W takiej sytuacji sąd może ustalić nierówne udziały małżonków w majątku wspólnym. Kancelaria Adwokacka Jerzy Chojka posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw o podział majątku. Nasza pomoc może okazać się niezastąpiona w dochodzeniu sprawiedliwego podziału majątku wspólnego. Pomożemy w przygotowaniu odpowiedniego uzasadnienia Twoich żądań. Zyskaj szansę na satysfakcjonujące orzeczenie sądu. Zapraszamy!