>

Mocne wsparciew trudnych chwilach

Sądowe koszty rozwodu związane ze złożeniem pozwu i prowadzeniem postępowania są określone ustawowo.

Najważniejsza jest opłata sądowa wynosząca 600 zł, którą należy uiścić przy wnoszeniu pozwu. Na dalszym etapie postępowania mogą pojawić się inne koszty.

 

Poza tym kosztem wstępnym, w toku postępowania mogą pojawić się dalsze koszty związane z procesem. W wyroku kończącym postępowanie sąd zadecyduje, czy koszty procesu poniesiecie wspólnie czy też poniesie je jedno z was. Co do zasady koszty procesu ponosi strona przegrywająca.

 

 

Zwolnienie z kosztów

Jeśli Twoja sytuacja materialna nie jest dobra, możesz wraz z pozwem złożyć wniosek o zwolnienie z opłaty sądowej. Taki wniosek musi być oczywiście uzasadniony. Zwolnienie może dotyczyć części albo całości kosztów. 

Jeśli nie jesteś pewna czy przysługuje Ci takie zwolnienie - skontaktuj się ze mną. Ta rozmowa nic nie kosztuje.  

Pełnomocnik z wyboru

Coraz więcej osób chce i może pozwolić sobie na wybór adwokata lub radcy prawnego i opłacenie jego wynagrodzenia. Rozwód to bardzo ważny moment w życiu każdego człowieka i możliwość wyboru osoby, której ufasz do reprezentowania Twoich interesów jest bardzo ważna.

Wynagrodzenie jest najczęściej ustalane indywidualnie, po uwzględnieniu okoliczności sprawy. 
Jeśli chcesz dowiedzieć się ile kosztuje obsługa prawna – zapraszam do skontaktowania się ze mną.

Pełnomocnik z urzędu

Jeśli uznasz, że nie poradzisz sobie sama w toku postępowania sądowego i zostałaś zwolniona z ponoszenia kosztów sądowych możesz złożyć wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Koszty usług takiego adwokata czy radcy prawnego ponosi wtedy państwo, a Ty zyskujesz większą ochronę Twoich interesów.

Jeśli nie wiesz jak to zrobić możesz skontaktować się ze mną. Ta rozmowa nic nie kosztuje.