>

Mocne wsparciew trudnych chwilach

Czy pełnomocnikiem z urzędu może być adwokat rodzinny wskazany przez Ciebie?

Czy pełnomocnikiem z urzędu może być adwokat rodzinny wskazany przez Ciebie?

W sprawach rodzinnych, regulowanych kodeksem cywilnym, zaufanie odgrywa kluczową rolę. Zwłaszcza do osoby, która ma reprezentować czyjeś stanowisko i interesy w sądzie. Jednocześnie nie wszyscy mogą sobie pozwolić na to, aby pokryć wynagrodzenie renomowanego adwokata rodzinnego z własnej kieszeni. Nie oznacza to jednak, że mniej zamożne osoby są z góry skazane na „pełnomocnika z łapanki”.

 

 

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu najlepiej złożyć razem z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych

 

Kodeks postępowania cywilnego dokładnie precyzuje, kto może starać się o pełnomocnika przydzielonego z urzędu. Pomoc radcy prawnego lub adwokata przysługuje:

  • stronie zwolnionej z części lub całości kosztów sądowych.

  • osobie fizycznej niezwolnionej z kosztów sądowych, jeżeli w oświadczeniu wykaże że „nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ”.

Taki wniosek o przydzielenie adwokata rodzinnego można złożyć ustnie lub na piśmie. W sądzie rozpatrującym sprawę o rozwód lub inną kwestię regulowaną przez prawo rodzinne. Jest również możliwość złożenia wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Stamtąd wniosek zostanie przesłany do sądu prowadzącego sprawę.

 

Adwokat rodzinny wskazany we wniosku musi jeszcze porozumieć się z okręgową radą adwokacką

 

We wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu trzeba zawrzeć odpowiednie dane. Prawnicy z Kancelarii Adwokackiej Jerzego Chojki mogą Ci pomóc w jego prawidłowym sporządzeniu. Jednym z opcjonalnych elementów wniosku jest wskazanie, który adwokat rodzinny lub radca prawny ma otrzymać pełnomocnictwo procesowe. Takie pismo trafia do okręgowej rady adwokackiejw miarę możliwości i w porozumieniu ze wskazanym adwokatem rodzinnym wyznacza pełnomocnika wybranego przez stronę wnioskującą. Konkluzja: warto zawczasu spotkać się z prawnikiem i dopytać o możliwość pełnienia funkcji pełnomocnika z urzędu. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia wszystkich koniecznych szczegółów.