>

Mocne wsparciew trudnych chwilach

Jak długo trzeba czekać na prawomocny rozwód?

Jak długo trzeba czekać na prawomocny rozwód?

Prawidłowa odpowiedź brzmi: to zależy. Jest mnóstwo różnych czynników wpływających na czas trwania postępowania rozwodowego. Począwszy od faktycznej sytuacji w małżeństwie, przez siłę przedstawionych w sądzie dowodów i argumentów, a skończywszy na motywacjach i celach zaangażowanych stron. Dopiero po dokładnym zapoznaniu się ze sprawą i Twoim stanowiskiem pełnomocnik może przewidywać, kiedy zostanie orzeczony rozwód.

 

 

Jedne postępowania rozwodowe trwają latami, inne kończą się w miesiąc

 

 

Dokładnie 65341 rozwodów orzeczono w polskich sądach w całym 2019 roku. Według Rocznika Demograficznego 2020, przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny, najwięcej tych spraw trwało 2-3 miesiące lub przez okres 7-11 miesięcy. W obu przedziałach było ponad 17 tysięcy przypadków. 13 tysięcy rozwodów zostało orzeczonych w ciągu 4-6 miesięcy od wniesienia powództwa. Niespełna 8 tys. po miesiącu i kolejne 8 tys. po roku. Natomiast spraw rozwodowych, które ciągnęły się 2 lata lub dłużej, było w przedstawianym okresie nieco ponad 2,3 tys.

 

 

Najczęściej, bo 51743 razy, sądy orzekały rozwód bez orzeczenia o winie którejkolwiek ze stron. Czy to oznacza, że takie pozwy rozpatrywane są szybciej? Zdecydowanie tak, ale nie zawsze. Sąd nadal musi zbadać, czy faktycznie doszło do rozpadu pożyciu małżeńskiego na wielu polach. Ponadto w toku postępowania rozwodowego oprócz winy, sąd musi rozstrzygać jeszcze kwestie dzieci takie jak władza rodzicielska, miejsce zamieszkania, kontakty i alimenty, które również mogą być sporne. Tylko dobre argumenty i mocne dowody wskazane w pozwie rozwodowym mogą przekonać sąd do wydania wyroku po jednym, góra kilku posiedzeniach.

 

 

Podczas rozwodu konieczna jest bliska współpraca i szczerość z pełnomocnikiem

 

 

W historii działalności kancelarii mieliśmy do czynienia z rozmaitymi okolicznościami. I doskonale zdajemy sobie sprawę, że kluczem do sprawnego rozwiązania sprawy po Twojej myśli jest dobre przygotowanie do rozwodu. Kilka spośród tych przypadków pokrótce opisaliśmy na naszej stronie internetowej. Widać jak na dłoni, że zachowywanie pewnych informacji dla siebie, w nadziei że podczas rozwodu nie trzeba będzie wracać do trudnych wspomnień, tylko utrudni zadanie tym, którzy naprawdę chcą Ci pomóc. Możesz nam zaufać - po szczerej rozmowie przygotujemy strategię postępowania, która da Ci największe szanse na rozwód na najkorzystniejszych warunkach. Formularz i inne dane kontaktowe do kancelarii pozostają do Twojej dyspozycji.